Czym jest fizykoterapia?

Fizykoterapia jest formą fizjoterapii, wykorzystującej reaktywność organizmu na bodźce fizyczne. Celem fizykoterapii jest zniwelowanie dolegliwości, zapobieganie nawrotowi choroby lub przywrócenie sprawności fizycznej. Tak rozumiana fizykoterapia zaliczana jest do ruchowej rehabilitacji medycznej. (więcej…)

Brak wpisów