Dofinansowanie

Spółka otrzymała w 2021 roku dofinansowanie w postaci subwencji na bieżącą działalność z PFR.